dijous, 2 d’abril del 2015

OBERTA LA CONVOCATÒRIA D'AJUTS PER A LA REALITZACIÓ DE CONSULTORIES ADREÇADES A LES ENTITATS DEL SECTOR CULTURAL I RECREATIU

CONSULTORIA CULTURA 2015

Enviem informació rebuda del Departament de Cultura, sobre la convocatòria d’ajuts per a la realització de consultories adreçades al teixit empresarial i a les entitats del sector cultural i creatiu.

L’objecte d’aquesta línia de subvencions és la concessió de subvencions per a la realització de consultories per a empreses, tant persones físiques com jurídiques, i entitats dels àmbits de les arts escèniques, de les arts visuals, editorial, del videojoc, del multimèdia, del discogràfic i musical, de l’audiovisual i de l'arquitectura, en les modalitats següents: 
·  Modalitat de consultoria diagnosi
·  Modalitat de consultoria preferent
·  Modalitat de consultoria específica 

A qui va dirigit?
Poden presentar sol·licituds les empreses, tant persones físiques o jurídiques , que pertanyin a l’àmbit de les arts escèniques, de les arts visuals, editorial, del videojoc, del multimèdia, del discogràfic i musical, de l’audiovisual i arquitectura, i que compleixin els requisits que estableix la base 3.
Així mateix, poden presentar sol·licituds les entitats privades sense ànim de lucre domiciliades a Catalunya, l’activitat de les quals estigui relacionada amb les empreses culturals i que tinguin com a objectiu la millora, defensa, potenciació, i la professionalització d’un sector cultural dels àmbits esmentats abans.
No poden optar-hi les entitats amb una participació orgànica majoritàriament pública.

El termini per sol·licitar la subvenció és del 31 de març al 29 d'abril de 2015. 

Cal fer tramitació telemàtica obligatòria:
Els telèfons de contacte si hi ha dubtes sobre les línies de subvencions són els següents: 935 547 858
Si el dubte és sobre la tramitació telemàtica el telèfon de contacte és el 935 529 166 

Horari: de 9 a 14 h. de dilluns a divendres