dimecres, 17 de desembre de 2014

EL PALAU ARRANJA I MILLORA DIVERSOS CARRERS DE LA POBLACIÓ

Compartim la notícia des de la web de l'Ajuntament:
http://www.elpalaudanglesola.com/noticia.htm?id=95

L’Ajuntament del Palau d’Anglesola ha adjudicat l’arranjament i millora de diversos carrers de la població. Les actuacions es centraran en la substitució de trams de paviment deteriorat i en l'adequació de voreres per al pas de cadires de rodes amb la finalitat de millorar la mobilitat i eliminar barreres arquitectòniques.

L’obra té un cost total de 2.593 euros i s’ha adjudicat mitjançant un contracte menor d'obres a l’empresa Ramon Piera Ripoll, també del Palau d’Anglesola.