dilluns, 2 de novembre del 2020

Reforma de la xarxa elèctrica de baixa tensió del Palau d'Anglesola

L’actuació ha consistit a substituir 1,5 quilòmetres de cablejat de tecnologia convencional per un de nou de xarxa trenada, fet que permet guanyar en seguretat

 

Aquesta inversió de 60.000 euros també ha suposat una optimització de la qualitat i continuïtat del subministrament elèctric als 2.100 clients del nostre municipi.


Endesa ha finalitzat recentment els treballs de reforma tecnològica de part de la xarxa elèctrica de baixa tensió del Palau d’Anglesola, al Pla d’Urgell, amb l’objectiu d’incrementar la seguretat de les infraestructures. Així, els treballs, que han suposat una inversió de 60.000 euros per part de la Companyia, han permès millorar la qualitat i la continuïtat del servei  a 2.100 clients del municipi.


L’actuació ha consistit en la substitució d’1,5 quilòmetres de xarxa de tecnologia convencional per una de nova de cable trenat. Aquest tipus d’actuacions representa una reducció important de les mides i l’amplitud física de la línia, ja que les tres fases es mantenen unides, però aïllades, tot evitant contactes no desitjats per culpa del vent o d’altres agressions externes.


Aquest nou disseny és més robust i resistent als fenòmens meteorològics adversos, alhora que es guanya en seguretat i queda molt més integrat en l’entorn urbà. Així mateix, el nou cablejat té una secció més gran, la qual cosa permet repartir millor les càrregues, garantir un subministrament més estable, absorbir eventuals puntes de consum, donar resposta al creixement vegetatiu i atendre possibles nous clients que hi pugui haver en un futur.


Els treballs formen part del pla de substitució de xarxes convencionals de baixa tensió a la demarcació de Lleida i tenen l’objectiu de dotar la infraestructura de distribució elèctrica dels darrers avenços i millores tecnològiques de manera que es guanya en seguretat i fiabilitat, fet que reverteix en un millor servei a tots els clients.


L’Ajuntament del Palau d’Anglesola, que ha facilitat els tràmits perquè Endesa hagi desplegat aquesta xarxa al municipi, valora el guany en seguretat i destaca la millora del paisatge urbà. El consistori agraeix la predisposició del veïnatge per trenar el cable a les façanes dels domicilis particulars, mitjançant la signatura dels permisos corresponents. Des de l’Ajuntament també s’agreix la inversió de la Companyia al municipi aquests darrers mesos, fet que ha permès que actualment el Palau d’Anglesola compti amb la pràctica totalitat del cablejat elèctric de baixa tensió renovat i segur als carrers i places de la vila.