dimarts, 20 de gener del 2015

EL PALAU REDUEIX A 13 DIES EL TERMINI MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS

Us compartim aquesta notícia de la web de l'Ajuntament del Palau d'Anglesola:


L’Ajuntament del Palau d’Anglesola s’afegeix a la llista de municipis que compleixen les mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. En concret, el consistori ha mantingut durant els tres primers trimestres de l’any 2014 un termini mig de pagament a proveïdors de 13 dies, tal com consta en els informes enviats per la intervenció del municipi al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, i a l'espera de l'informe del quart trimestre que previsiblement mantindrà aquest promig.  
Aquest període és molt inferior als 30 dies que contempla la llei com a termini màxim de pagament. 

Montserrat Meseguer, alcaldessa del municipi explica que la mitjana de pagament de 13 dies es refereix al període que va des de la data en què la factura es presenta al registre de factures de l’ajuntament i la data en què es fa efectiu el pagament al proveïdor. 

“Cal recordar que l’Ajuntament del Palau d’Anglesola no ha sol·licitat en cap moment la seva inclusió als Plans de Proveïdors que el govern central va crear per facilitar la liquiditat dels municipis. El motiu és que l’Ajuntament no té cap deute ni amb proveïdors ni amb bancs, ja que la seva situació financera li ha permès en tot moment fer front puntualment a les despeses i a les inversions generades pel municipi”, explica Meseguer.