dijous, 13 de juliol del 2017

PAVIMENTEN LA FUTURA VARIANT

Aquests dies el sector occidental del poble està d'obres. La Diputació de Lleida ha assumit el cost de la reparació del ferm del camí municipal que hi ha entre la rotonda de la carretera LV-3321 (pavelló poliesportiu) i el camí de Bellvís.

Aquesta via ha de desviar el trànsit que travessa el nucli urbà en direcció a Bellvís i el Poal, venint des de Fondarella. S'aplicarà un reg asfàltic de tres capes al llarg de 700m de longitud i 5 d'ample. 

És una actuació provisional per minvar la pols que arribava fins ara a les vivendes pròximes al camí. El camí és de titularitat municipal, per tant les obres les assumeix la Diputació (59.970 euros) però del manteniment se'n farà càrrec l'Ajuntament.