dilluns, 6 de juliol del 2015

MONTSERRAT MESEGUER, L'ALCALDESSA DEL PALAU, NOVA DIRECTORA DELS SERVEIS TERRITORIALS D'INTERIOR A LLEIDA

Llegir la notícia a NACIÓ DIGITAL LLEIDA

http://www.naciodigital.cat/lleida/noticia/13811/alcaldessa/palau/anglesola/nova/responsable/interior/lleida