divendres, 19 de juny del 2015

ASSEMBLEA GENERAL DE LA COOPERATIVA SANT ROC

Amb una assistència de unes 25 persones, avui al vespre ha tingut lloc a la  sala d'actes de la cooperativa dues assemblees generals, una ordinària i l'altre extraordinària.

Els temes a tractar han anat des de els normals, com son els de resultats econòmics i inventari balanç, tots dos fins a fi del any passat, fins als extraordinaris, com son la vulnerabilitat de la zona a la contaminació de nitrats, inici del període nou de la PAC 2015/2020, renovació reglamentaria de 3 membres del consell rector, etc. +