dimarts, 26 de desembre de 2017

L'ASSOCIACIÓ CULTURAL TOTS SOM DE CASA, US DESITJA...

                                                 Il·lustració: Pepe Ripoll i Ballester