diumenge, 10 de març del 2013

MANCA DE SENYALITZACIÓ EN L'INSPECCIÓ DE L'ESTAT DE LA CARRETERA PER PART DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA

La Diputació de Lleida està comprovant l’estat de la carretera de la seva titularitat que travessa el casc urbà del Palau. Ha obert diferents cales (petites rases d'inspecció) per revisar l’estat del ferm. Davant del taller Guillem l’empresa que ha comprovat l’estat del sòl no ha senyalitzat convenientment els solcs profunds i, almenys quatre cotxes, hi han deixat literalment la roda, llàntia inclosa. L’empresa ha hagut de pagar més d’una reparació per la negligència de senyalització. 
Cal dir també, que alguns afectats ens comenten que l'empresa, de moment, no ha pagat res.