dijous, 16 d’octubre del 2014

EL CORRELLENGUA-LIPDUB DEL PALAU AL BUTLLETÍ DE LA CAL (COORDINADORA D'ASSOCIACIONS EN LLENGUA CATALANA)

http://us7.campaign-archive1.com/?u=c94ce8a707f2b7c65d95757b1&id=7889d8c995&e=8c41d903d8

http://us7.campaign-archive1.com/?u=c94ce8a707f2b7c65d95757b1&id=7889d8c995&e=8c41d903d8