dijous, 19 de març del 2020

DECRET DE MESURES ECONÒMIQUES APLICADES AL PALAU D'ANGLESOLA

Davant de l'emergència del COVID-19 l'Ajuntament ha signat un decret de mesures econòmiques que s'aplicaran al Palau d'Anglesola per intentar ajudar en el que es pugui en els sectors i les persones que més pateixen aquesta epidèmia. 


VEÏNS DEL PALAU D'ANGLESOLA 

MODIFICAR el calendari del contribuent de la següent manera:
  • Ampliar el termini de cobrament del padró d'IVTM, ampliant la data límit de 30 d'abril del 2020 en un termini de 30 dies més.
  • Ampliar el 1r termini d'Escombraries, que havia de ser cobrat en data 01 d'abril de 2020 a 31 de maig de 2020, en un termini de 30 dies més.
  • Ampliar el 1r termini d'IBI urbana, que havia de ser cobrat en data 01 de maig de 2020 a 30 de juny de 2020, en un termini de 30 dies més.
Aquesta ampliació de termini serà d'aplicació a tot contribuent que ho sol·liciti.


AUTÒNOMS I EMPRESES DEL PALAU D'ANGLESOLA

  • REBAIXAR la taxa de terrasses, escombraries i IBI -aquesta darrera pels titulars de negocis propietaris dels locals- proporcionalment als dies que afecti el tancament obligatori.
  • CONTINUAR prioritzant els pagaments a proveïdors de serveis, subministraments i obres amb contractes vigents per evitar que es trenqui la cadena de pagaments.
  • GARANTIR la continuïtat en la contractació pública d’obres i serveis previstos per a l’exercici 2020.
 INFORMAR com a administració més propera, en la tramitació dels ajuts econòmics de les diferents administracions destinats a famílies i empreses, en el marc de la crisi sanitària de la COVID-19.