dijous, 4 d’abril del 2013

El Palau d'Anglesola s'afegeix al pacte contra el canvi climàtic

L’àmbit d’aplicació de l'actuacions es centra en els sectors que són competència de l’Ajuntament com  l’enllumenat públic, els edificis municipals, el tractament de residus, etc., tot i que també s’incidirà sobre el sector privat.
Llegir la notícia a:

Foto de Territoris.cat