dissabte, 2 de febrer del 2013

El Palau d'Anglesola té previst liquidar aquest any tots els préstecs

El pressupost per l'exercici 2013 reflecteix una disminució del 26% en el capítol d'inversions i un increment semblant en les despeses ordinàries en la major part degut a l'increment de l'IVA.
Llegir la notícia a:
Foto de territoris.cat