dijous, 18 de juny de 2015

PROTECIÓ DE BOSCOS - CAMPANYA D'ESTIU D'ENDESAEndesa col·labora en diferents activitats per la defensa del medi ambient.
Que l’explotació de un negoci no sigui incompatible amb la preservació del medi ambient, amb accions com la tala i esporga selectiva de les masses vegetals que creixen al voltant de les línies elèctriques.

Ha anunciat una inversió de 26 milions d'euros en el Pla anual per a la campanya de protecció de boscos basat en la neteja i la cura de la massa forestal que creix al voltant de la xarxa elèctrica i la realització de termografies, més enllà de les revisions de les instal·lacions.

Del total de 96.632 quilòmetres de línies elèctriques que Endesa té a Catalunya, un 55% són aèries i, per tant, estan subjectes d'alguna manera a zones boscoses o amb vegetació.

L'acció de la companyia se centra en els espais boscoses amb més risc d'incendi i altres espais especialment sensibles per a la societat, segons explica la companyia en un comunicat.
  1. Revisió aèria amb helicòpter i càmera termogràfica de línies elèctriques.
  2. Drone fent revisió de les línies elèctriques en zones boscoses.
  3. Drone sobrevolant zona boscosa.
  4. Helicòpter equipat amb càmera termogràfica.
  5. Treballs de tala i esporga per adequar els passadissos de seguretat