dissabte, 13 de juny del 2015

LA CONSTITUCIÓ DEL NOU AJUNTAMENT, EL JURAMENT DELS REGIDORS I LA VOTACIÓ I L'ACCEPTACIÓ DEL CÀRREC D'ALCALDESSA DE LA SRA. MONTSERRAT MESEGUER